Novinky

Kafemlejnek dostal nově košové nárazníky a přibyla také varianta s rovným komínem a českými dýmničními dvířky.