310.0 Kafemlejnek

Model parní lokomotivy 310.0

První model u kterého byly v hojné míře použity díly vytvořené pomocí 3D technologií kombinované s tradičně leptanými díly, které tvoří základní kostru celého modelu. Díky 3D tisku model dosahuje doposud nebývalé detailnosti. Na modelu nejsou použité žádné sériové díly od jiných výrobců - všechny komponenty byly  navrženy a vyrobeny výhradně  pro tento model tak, aby byla zachována co možná nejvěrnější podoba s předlohou, a to včetně unikátní převodovky, paprskových kol a také výstředníkového rozvodu,  který je pro tuto lokomotivu tak typický a  byla  mu proto věnována obzvláště velká pozornost.  Model je možné osadit  digitálním dekodérem ZIMO.

 tentokrát neni model ve variantě stavebnice!

Ukázka modelu s digitálním zvukem   "jacek-modely"