Připravuje se:    

model lokomotivy 313.4 

plánuje se na začátek roku 2018